Kokemushoidot vai virallinen lääketiede ?

Vaihtoehtohoidot ja lääketiede ? videolla


Julkaisin artikkelini tunnetussa lehdessä (Allied Academies):

1. Holistiset hoidot ja lääketiede | onko luonnonlääkintä tieteellisesti todistettu?

2. Mitä Ayurveda on? Faktaa Ayurveda-lääketieteestä

Tämän nettisivuston keskeisin teema on ayurveda ja sen

kolmijako vata pitta ja kapha ja ruokavalio asiat. Koen olevani nimenomaan ayurvedakonsultti pitkän ikäni ja 40 vuoden poikkitieteellisen kokemuksen vuoksi. Tuleehan ayur veda sanoista "elämä" ja "tieto". Ero virallisen lääketieteen synteettisten lääkkeiden ja ayurvedalääkkeiden vaikutustavoissa on valtava. Lääkärin määräämä pilleri korjaa vain sairauksien oireita, kun taas ayurveda"lääke" poistaa sairauden alkuytimessä olevan ongelman tai syyn. vaihtoehtohoidot ovat yleensä paremmat myös sairauksien ennaltaehkäisyssä kuin virallinen lääketiede. Toki koulutusta molemmin puolin tarvitaan: Kokemushoitajille on hyväksi saada tietoa luonnonaineiden sivuvaikutuksista ja lääkärin on hyvä tietää muutakin kuin mitä lääketehtaat kertovat.

Kaiken kattava sivustoa kuvaava yläkäsite on vaihtoehtohoidot

ja siihen liittyen moninaisesti esille tulevat koulutus ja kokemus -teemat. Vaihtoehtohoidot -käsite on itse asiassa virallisen lääketieteen piirissä syntynyt ruma sana, jonka tuottamaa mielipahaa holistiset hoitajat paikkaavat kutsumalla omia hoitojaan kokemushoidoiksi. Onhan tosi, että moni kokemushoito on tähän saakka ollut vailla tieteellisiä näyttöjä. Nyt on otettu pitkä harppaus eteenpäin kokemushoitojen tieteellisessä todentamisessa, kiitos Vedapulsemittausten. Lisää vedapulsesta artikkelissani.

Tähän saakka vaihtoehtohoitoja on todisteltu vain tilastotutkimuksilla

Kunnollinen näyttö vaatii kuitenkin aina tilaston lisäksi fysikaalisen selityksen eli mekanismin. Minun kolleegoideni  tutkimuksessa täyttyvät molemmat kriteerit. Fysikaalisen selityksen antaa sairaaloistakin tutuksi tullut sydämen sähköisen toiminnan mittari EKG. Tutkimuksessa mitattiin sekä perinteisellä Intialaisella tavalla1800 koehenkilöltä vata-pitta-kapha profiilit että sydämen sähköinen toiminta taajuustasossa. Selvä yhteys koehenkilöiden eri mittaustavoilla saatujen vpk profiilien väliltä löytyi.

Asiani esiintuominen videolla lyhyesti ja ytimekkäästi herättää loputkin tiedeajattelijat asialleni?

Luomisprosessi ja sen yhteydet sairauksiin

Luomakunta koostuu aineettomasta ja ilmentymättömästä tietoisuuskentästä ja siitä ilmentyneestä toisaalta elollisesta ja toisaalta elottomasta aineksesta. Sekä terve että sairas biologia saavat alkunsa tästä tietoisuuskentästä vaihe vaiheelta. Esimerkiksi syöpä on pitkän "kehitysprosessin" ilmentynyt lopputulos. Vaihtoehtohoidot pureutuvat sairauden alkuytimeen eli tietoisuuskenttään korjaten ongelmaa jo alkuvaiheessa. Virallinen lääketiede pillereineen alkaa paikata syöpää vasta kehityksen loppuvaiheessa.

Mitä pelkää lääkäri?

Pitkän elämäni varrella on ollut pakko turvautua virallisen lääketieteen lääkäriin useinkin. Kohtaaminen näyttää olevan traumaattinen molemmin puolin. Moni lääkäri vetäytyy kuoreensa jo kuultuaan meditaatioharrastuksestani. Arvaan, että lääkäriä on peloteltu jollakin tai jotenkin, vaikka lääkäriliiton virallinen ohje on pysyä neutraalina.  

(Huom, tekstiä kirjoitti paikka paikoin suomifani , mutta ei suomenkieltä taitava ystäväni)

Tämän tekstin kirjasin ylös minä Filosofian Kandidaatti ja fyysikko- opettaja .

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita